Wielkanoc 2014

kurczak

Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych
Wypełnionych radością budzącej się do życia przyrody
Pełnych wiary, nadziei i miłości
Płynących z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego

Życzą
Dyrekcja i Pracownicy
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Czytaj całość

Informacja o podpisaniu umów z WFOŚiGW w Kielcach

WFOŚiGW

14 kwietnia 2014 r. Świętokrzyski Park Narodowy podpisał dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Umowę nr 42/14 na dofinansowanie zadania: „Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie trzech ścieżek edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy”.
Całkowity koszt tego zadania wynosi 26 300 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 13 150 zł [...]

Czytaj całość

Noc Sów w Świętokrzyskim Parku Narodowym

konkurs-2011-wrzesien

Wieczorem, 4 kwietnia 2014 roku, odbyło się spotkanie edukacyjno-przyrodnicze pod hasłem „Noc Sów”. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób, które przybyły aby zapoznać się bliżej z tymi interesującymi ptakami.
W pierwszej części spotkania, która odbyła się w Dyrekcji ŚPN, początkujący „sowiarze” zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat sów. Prelekcja przeprowadzona przez Pawła Szczepaniaka i [...]

Czytaj całość

Sprawozdanie BULiGL za I kwartał 2014 r

thumb

Sprawozdania BULiGL za I kwartał 2014r. z wykonania zadania pt.: Projekt Planu Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na  lata 2013- 2033 w ramach projektu : POIS. 05.03.00-00-284/10
Treść dokumentu

Czytaj całość

Międzynarodowy Dzień Ptaków – 1 kwietnia

skowronek

W dniu 1 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ptaków. Święto zostało ustanowione w 1906 r. podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902 r., a inicjatorem obchodów była międzynarodową federacja organizacji ochrony ptaków i przyrody BirdLife International. Polska stroną Konwencji jest od roku 1932. Dzień ten ma zwrócić uwagę na [...]

Czytaj całość

Konkurs – kwiecień 2014

fot. R. Kuroś

Jaka to roślina? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Odpowiedzi prosimy nadsyłać do 27 kwietnia 2014 r. na adres: konkurs@swietokrzyskipn.org.pl
Zapraszamy!

Czytaj całość