Wielki Dzień Pszczół w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Zapraszamy na Wielki Dzień Pszczół, który odbędzie się 8 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10.00 – 14.00. Spotykamy się przy wejściu do Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu. Przewidziane atrakcje: warsztaty plastyczne konkursy i zabawy spotkanie z pszczelarzem kącik obrostki: jak być przyjacielem dzikich zapylaczy galeria dzikich zapylaczy Wielki Dzień Pszczół to… Czytaj dalej Wielki Dzień Pszczół w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Na podstawie art. 19 ust. 1a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach… Czytaj dalej Zawiadomienie o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Konkurs – lipiec 2022

Jak nazywa się zwierzę na zdjęciu? A. Wilk B. Wiewiórka C. Lis D. Ryś E. Inne (podaj jakie zwierzę) W miesiącu lipcu prawidłową odpowiedzią w pytaniu konkursowym była odpowiedź C. Lis

Remont Kapliczki św. Mikołaja

Świętokrzyski Park Narodowy otrzymał dotację na remont Kapliczki Świętego Mikołaja w wysokości 18498,33 zł brutto od Urzędu Gminy Bieliny. W ramach planowanych prac remontowych przewidziano m.in. wymianę elementów konstrukcji dachu, łacenie dachu, pokrycie gontem, naprawę podłóg poprzez wymianę legarów i desek oraz impregnację. Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada 2022 r. Dziękujemy Gminie Bieliny… Czytaj dalej Remont Kapliczki św. Mikołaja

SOPR w Świętokrzyskim Parku Narodowym

W każdą sobotę i niedzielę wakacji na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie można spotkać medyków i ratowników Specjalistycznego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego SOPR. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można się kontaktować z dyspozytorem GRS SOPR – nr tel. 696 519 396. Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe SOPR jest… Czytaj dalej SOPR w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Konkurs – czerwiec 2022

Roślina na zdjęciu to: A. Cis pospolity B. Dąb szypułkowy C. Buk zwyczajny D. Jodła pospolita W miesiącu czerwcu prawidłową odpowiedzią w pytaniu konkursowym była odpowiedź D. Jodła pospolita (Abies alba Mill.). Drzewo to osiąga wysokość 40-50 m, w młodości ma koronę stożkowatą, w starszym wieku walcowatą, na szczycie spłaszczoną wskutek szybszego przyrastania pędów bocznych… Czytaj dalej Konkurs – czerwiec 2022