Bilety – program promocji

Regulamin programu promocji „Kupuj u nas bilety i oszczędzaj „zety”!”
zwany dalej „Regulaminem”

 1. Organizatorami programu promocji są (zwani dalej Organizatorami):
  a) Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26 – 010 Bodzentyn, swietokrzyskipn.org.pl
  b) Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, z siedzibą: Bieliny, ul. Partyzantów 3, 26 – 004 Bieliny, osadasredniowieczna.eu
  c) Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi z siedzibą w Rudkach, ul. Staszica 8, 26 – 006 Nowa Słupia, dymarki.pl
 2. Programem promocji objęte są:
  a) wstęp na ekspozycję przyrodniczą Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (zwane dalej Atrakcją), adres: Święty Krzyż 1, 26 – 004 Bieliny.
  b) wstęp do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej (zwane dalej Atrakcją), Huta Szklana 37, 26-004 Bieliny.
  c) wstęp do Centrum Kulturowo – Archeologicznego w Nowej Słupi (zwane dalej Atrakcją), adres: ul. Świętokrzyska 59, 26 – 006 Nowa Słupia
 3. Promocja „Kupuj u nas bilety i oszczędzaj „zety”!” zwana dalej „Promocją” to specjalna oferta promocyjna Organizatorów, polegająca na umożliwieniu turystom odwiedzającym obiekty turystyczne Organizatorów do skorzystania ze zniżek przy zakupie biletów wstępu. Kupując bilet fiskalny otrzymujemy bilet rabatowy uprawniający do skorzystania z upustu w wysokości 1 zł do jednej z dwóch pozostałych Atrakcji uczestniczących w programie promocji. Aby otrzymać zniżkę wystarczy przy zakupie biletu wstępu przekazać kasjerowi odpowiedni bilet wraz z kuponem rabatowym otrzymany w innej Atrakcji. Przy każdorazowym zakupie biletu prosimy o żądanie wydania biletu z kuponem rabatowym przez kasjera.
 4. Bilety z kuponem rabatowym można nabyć po zakupie biletów wstępu do Atrakcji bezpośrednio w :
  a) kasie Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Święty Krzyż 1, 26 – 004 Bieliny
  b) siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, Suchedniowska 4, 26 – 010 Bodzentyn
  c) kasie Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, Huta Szklana 36, 26 – 004 Bieliny
  d) kasie Centrum Kulturowo – Archeologicznym, ul. Świętokrzyska 59, 26 – 006 Nowa Słupia a wykorzystać w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu, Osadzie Średniowiecznej w hucie Szklanej, Centrum Kulturowo – Archeologicznym w Nowej Słupi.
 5. Każdy turysta przy zakupie biletu u kasjera otrzymuje paragon fiskalny oraz pamiątkowy bilet z kuponem rabatowym.
 6. Na bilecie znajduje się pole perforowane, zawierające kupon rabatowy do wykorzystania w jednej z Atrakcji uczestniczących w programie promocji.
 7. Kupony z biletu uprawniają do zniżki, w wysokości  określonej niniejszym Regulaminem.
 8. Podczas zakupu biletu wstępu do poszczególnych Atrakcji, kupony zostają oderwane od biletu rabatowego zakupionego w jednej z pozostałych Atrakcji.
 9. Promocja trwa od dnia 01.05.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. w godzinach pracy Atrakcji.
 10. Kupon jest do wykorzystania jeśli nie zostanie oderwany od biletu do końca trwania Promocji.
 11. Uczestnikami Promocji mogą być turyści indywidualni, jak również grupy zorganizowane.
 12. Promocja poza wskazanym w regulaminie biletem wstępu do ww. Atrakcji nie dotyczy innych, dodatkowych usług świadczonych przez Atrakcje np. udziału w warsztatach.
 13. Promocja nie kumuluje się z innymi rabatami i upustami, Promocja nie może być łączona z innymi zniżkami stosowanymi przez Organizatorów.
 14. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 15. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych: www.swietokrzyskipn.org.pl; www.osadasreniowieczna.eu; www.dymarki.pl
 16. Turyści korzystający z Atrakcji powinni zapoznać się i przestrzegać regulaminów obowiązujących w danych Atrakcjach.
 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania promocji.
 18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03. 2017 roku.