Dotacje z budżetu państwa

Flaga i godło RP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Dotacja budżetowa na wydatki majątkowe

Nazwa zadania: Termomodernizacja Budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Etap I  – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4, (2020r. – 2021r.)

Etap II – Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn: (2021r.)

Etap III – Wymiana 6 sztuk bram garażowych do garaży zlokalizowanych w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie; (2022r.)
– Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji gruntowej pompy ciepła na terenie oraz na potrzeby Ośrodka Edukacji i Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą; (2022r.)

Umowa 18/DE/2020
dotacja budżetowa 300 000,00 zł,
całkowita wartość   333 102,79 zł

Umowa nr 19/DB/2021
dotacja budżetowa 200 000,00 zł,
całkowita wartość   260 038,88 zł

Umowa nr 18/DB/2022
dotacja budżetowa 925 085,50 zł,
całkowita wartość   932 465,50 zł

Łącznie lata 2020 – 2022

DOFINANSOWANIE – 1 425 085,50
CAŁKOWITA WARTOŚĆ – 1 525 607,17

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego” ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie zużycia ciepła i energii. W skład zadania wchodzą:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
 • zabezpieczenie izolacji stropu
 • izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian fundamentowych i piwnicznych poniżej gruntu,
 • ocieplenie ścian fundamentowych piwnicy
 • wymiana okien wraz z parapetami zewnętrznymi i drzwi zewnętrznych,
 • wymiana drzwi garażowych,
 • wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych,
 • wymiana podbitki dachowej,
 • remont kominów
 • remont słupów zewnętrznych i donic kwiatowych pełniących funkcję balustrad na tarasach,
 • wymiana opaski wokół budynku,
 • wymiana wykończenia posadzki tarasów oraz schodów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi naprawami betonów,
 • wymiana źródeł światła na energooszczędne
 • instalacja gruntowej pompy ciepła
 • roboty towarzyszące