Dotacje z budżetu państwa

Flaga i godło RP

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA


Dotacja budżetowa na wydatki majątkowe

Nazwa zadania: Termomodernizacja Budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Etap I  – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie przy ulicy Suchedniowskiej 4:

rok 2020 – umowa nr 18/DE/2020 – 300 000,00 zł 

rok 2021 – umowa nr 19/DB/2021 – 100 000,00 zł

Całkowita wartość Etapu I zadania: 495 283,57 zł

Etap II – Wymiana źródeł światła na nowe energooszczędne typu LED w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego przy ul. Suchedniowskiej 4, 26-010 Bodzentyn:

rok 2021 – umowa nr 19/DB/2021 – 100 000.00 zł

Całkowita wartość Etapu II zadania: 102 545,10 zł

 

Zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego” ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku zmniejszenia emisji zanieczyszczeń poprzez zmniejszenie zużycia ciepła i energii. W skład zadania wchodzą:

 • ocieplenie ścian zewnętrznych
 • ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją
 • zabezpieczenie izolacji stropu
 • izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian fundamentowych i piwnicznych poniżej gruntu,
 • ocieplenie ścian fundamentowych piwnicy
 • wymiana okien wraz z parapetami zewnętrznymi i drzwi zewnętrznych,
 • wymiana drzwi garażowych,
 • wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych,
 • wymiana podbitki dachowej,
 • remont kominów
 • remont słupów zewnętrznych i donic kwiatowych pełniących funkcję balustrad na tarasach,
 • wymiana opaski wokół budynku,
 • wymiana wykończenia posadzki tarasów oraz schodów i pochylni dla niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi naprawami betonów,
 • wymiana źródeł światła na energooszczędne
 • instalacja gruntowej pompy ciepła
 • roboty towarzyszące