Zgłoszenie na zajęcia edukacyjne

Nazwa odwiedzającego

Adres odwiedzającego

Dane do faktury VAT (nazwa, adres i NIP)

Nazwa i adres inne niż odwiedzającego

Nazwa do faktury

Adres do faktury

NIP

Data i godzina przyjazdu

Liczba uczestników: dzieci / młodzież

Wiek dzieci / młodzieży

Liczba uczestników: dorośli / opiekunowie / nauczyciele

Zajęcia edukacyjne: Dokładny opis zajęć
Zapoznałem/am się ze szczegółami oferty edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Zejście samodzielneZejście z pracownikiem Parku – dodatkowo 5 zł/os

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu
Proszę o rezerwację zwiedzania Muzeum PrzyrodniczegoPosiadam już rezerwację w Muzeum Przyrodniczym

Data i godzina rezerwacji Muzeum

Osoba wyznaczona do kontaktu ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym
Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyski Park Narodowy zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922.) w celu realizacji zgłoszenia.

Uzupełnienie zgłoszenia na zajęcia edukacyjne nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu zajęć. Potwierdzenie rezerwacji nastąpi przez pracownika ŚPN.
Na podstawie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia na zajęcia edukacyjne zostanie sporządzona przelewowa FV dostępna w dniu zajęć.