Uwagi i wnioski do projektu

Uwagi i wnioski, które wpłynęły do ŚPN w ramach konsultacji społecznych projektu planu ochrony ŚPN wraz z udzielonymi odpowiedziami

Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.