Formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Przez zgłoszeniem zapoznaj się dokładnie z opisami zadań umieszczonymi na stronie www.swietokrzyskipn.org.pl/wolontariat/

Wypełniony formularz należy przesłać e-mailem na adres pocztą na adres Świętokrzyski Park narodowy, ul. Suchedniowska , 26-010 Bodzentyn, lub faksem na numer 41 3115106 wew. 69

Formularz zgłoszenia na zadanie

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem osoby na wolontariat.

W przypadku grup zorganizowanych prosimy o kontakt na adres e-mail lub numer tel. 41 3115106 w. 52

 

Nazwa zadania

Termin
od
do

Imię i nazwisko

PESEL (wymagane)

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

Telefon

Adres email

Wykształcenie/ kierunek

Posiadana wiedza/umiejętności/doświadczenie przydatne przy wykonywaniu zadania

Zakwaterowanie na czas wykonywania świadczeń w ramach Wolontariatu
- chcę korzystać z zakwaterowania w budynku ŚPN

Aktualnie Świętokrzyski Park Narodowy nie może zagwarantować zakwaterowania

TakNie

Uwagi własne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Świętokrzyski Park Narodowy zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu realizacji wolontariatu.