Pomoc w wywieszaniu pułapek feromonowych na terenie ŚPN

Termin zadania: marzec (10 dni – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy dyrekcji ŚPN)

Opis zadania: Zadanie polega na wywieszaniu wraz z pracownikiem Parku pułapek feromonowych na terenie całego Parku w miejscach niedostępnych dla ruchu turystycznego, poza wyznaczonymi w Parku szlakami i ścieżkami turystycznymi, co stanowi niewątpliwą atrakcję opisanego zadania.

Miejsce wykonywania zadania: teren ŚPN

Wymagania: bardzo dobra kondycja fizyczna, orientacja w terenie, możliwość podnoszenia i przenoszenia ciężarów.

Liczba wolontariuszy: 2 osoby

Przygotowanie pułapek feromonowych

Termin zadania: luty-marzec (2 dni)

Zadanie polega na odpowiednim przygotowaniu, naprawie i skompletowaniu pułapek feromonowych do wywieszenia na terenie ŚPN.

Miejsce wykonywania zadania: siedziba Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie

Wymagania: brak

Liczba wolontariuszy: nabór wyczerpany

Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 12 sierpnia 2016 r. – 19 sierpnia 2016 r. (bez noclegu)

Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN.

Wymagania: Dobra orientacja w terenie.

Liczba wolontariuszy: nabór wyczerpany

Eliminacja gatunków obcych drzew i krzewów

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni)

Zadanie ma na celu eliminację gatunków obcych drzew i krzewów uznanych za inwazyjne. (dąb czerwony – siewki, podrost, oraz odrośla po osobnikach wcześniej usuniętych).

Liczba wolontariuszy: 2

Wycinanie krzewów na łące

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni)

Zadanie to ma celu usuwanie krzewów wskazanych przez pracownika Parku. Praca fizyczna z użyciem siekiery, sekatora, itp.

Wymagania: Dobra sprawność fizyczna.

Liczba wolontariuszy: 1-4

Likwidacja dzikich wysypisk

Termin zadania: wrzesień 2016 r. (5 dni)

Zadanie ma na celu zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci na obrzeżach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Usuwane śmieci będą zbierane do worków foliowych a następnie zabierane przez pracownika Parku.

Liczba wolontariuszy: 1-4

Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 11 lipca 2016 r. – 15 lipca 2016 r.

Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN.

Wymagania: Dobra orientacja w terenie. Kondycja fizyczna. Obsługa GPS.

Liczba wolontariuszy: nabór wyczerpany

Likwidacja dzikich wysypisk

Termin zadania: 4 lipca 2016 r. – 8 lipca 2016 r.

Zadanie ma na celu zlikwidowanie dzikich wysypisk śmieci na obrzeżach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Usuwane śmieci będą zbierane do worków foliowych a następnie zabierane przez pracownika Parku.

Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany

Tworzenie bazy do mapy dźwiękowej Parku

Termin zadania: 13 kwietnia 2015 r. – 17 kwietnia 2015 r.

Zadanie to ma celu nagrywanie, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, dźwięków za pomocą rejestratora. Nagrane dane posłużą do opracowania mapy dźwiękowej ŚPN.

Wymagania: Dobra orientacja w terenie.

Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany

Odnowa (malowanie) kapliczek na terenie ŚPN

Termin zadania: 15 września 2014 r. – 19 września 2014 r.

W ramach tego zadania wolontariusze będą również odnawiać kapliczki wymagające konserwacji. Paca ta polegać będzie w szczególności na usuwaniu zabrudzeń z drewna, przygotowaniu powierzchni do konserwacji i samej konserwacji kapliczek.

Liczba wolontariuszy: Nabór wyczerpany