Konkurs – październik 2021

Jak nazywa się ptak na zdjęciu? W miesiącu październiku zaprezentowaliśmy w pytaniu konkursowym ptaka – to pliszka górska Motacilla cinerea. To gatunek małego ptaka z rodziny pliszkowatych. Naukowa nazwa cinerea pochodzi z łaciny i oznacza kolor popielatoszary, co odnosi się do ubarwienia głowy i grzbietu pliszek górskich. Charakterystyczną cechą pliszki górskiej jest bardzo długi ogon,… Continue reading Konkurs – październik 2021

„Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów

W imieniu Roztoczańskiego Parku Narodowego zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjnym „Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów. Celem konkursu jest: poznanie i ochrona występujących sów na terenie RPN, zwiększenie świadomości ekologicznej, pogłębienie wrażliwości na sprawy ochrony rodzimej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia dla sów oraz na aktywną ochroną przyrody nastawioną na zachowanie bioróżnorodności… Continue reading „Opowieść z leśnej księgi Parku”- Fascynujący Świat Sów

Uwaga! Prace remontowe w Świętej Katarzynie

Przy wejściu na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Świętej Katarzynie na odcinku szlaku czerwonego w pobliżu kapliczki i źródełka świętego Franciszka będą wykonywane prace remontowe. Aby nie kolidowały one z ruchem turystycznym wyznaczono obejście. Prosimy o zachowanie ostrożności i niewchodzenie na ten teren. Prowadzone prace mają na celu wymianę zużytych urządzeń turystycznych, budowę toalety i… Continue reading Uwaga! Prace remontowe w Świętej Katarzynie