Konkurs – lipiec 2022

Jak nazywa się zwierzę na zdjęciu? A. Wilk B. Wiewiórka C. Lis D. Ryś E. Inne (podaj jakie zwierzę) W miesiącu lipcu prawidłową odpowiedzią w pytaniu konkursowym była odpowiedź C. Lis

Remont Kapliczki św. Mikołaja

Świętokrzyski Park Narodowy otrzymał dotację na remont Kapliczki Świętego Mikołaja w wysokości 18498,33 zł brutto od Urzędu Gminy Bieliny. W ramach planowanych prac remontowych przewidziano m.in. wymianę elementów konstrukcji dachu, łacenie dachu, pokrycie gontem, naprawę podłóg poprzez wymianę legarów i desek oraz impregnację. Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada 2022 r. Dziękujemy Gminie Bieliny za okazane wsparcie! Kapliczki w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego stanowią część… Czytaj dalej Remont Kapliczki św. Mikołaja

SOPR w Świętokrzyskim Parku Narodowym

W każdą sobotę i niedzielę wakacji na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie można spotkać medyków i ratowników Specjalistycznego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego SOPR. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można się kontaktować z dyspozytorem GRS SOPR – nr tel. 696 519 396. Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe SOPR jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób,… Czytaj dalej SOPR w Świętokrzyskim Parku Narodowym