Projekt edukacyjny – Dodajemy energii ptakom na zimę – już wystartował!

Ideą projektu jest edukacja uczniów ze szkół podstawowych w zakresie znajomości ptaków zimujących w Polsce. Chcemy również zwrócić uwagę na zagrożenia i trudności z jakimi borykają się ptaki zimą.  Na bieżąco otrzymujemy informacje, że w ustawionych na szkolnych podwórkach karmnikach robi się coraz bardziej tłoczno. Ziarna słonecznika i pyzy tłuszczowe zwabiają cały wachlarz gatunków, pospolite sikory – bogatki oraz modraszki, poza tym wróble, mazurki, dzwońce, a nawet grubodzioby.… Czytaj dalej Projekt edukacyjny – Dodajemy energii ptakom na zimę – już wystartował!

Elektromobilność w Świętokrzyskim Parku Narodowym

W dniu 4 listopada 2022 roku, w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie zawarto umowę o dofinansowanie w formie dotacji pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym reprezentowany przez Jana Reklewskiego Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego,  w ramach realizowanego programu priorytetowego „Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych”. Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z realizacją powyższego zadania, planuje zakup 3 zeroemisyjnych pojazdów, punktu… Czytaj dalej Elektromobilność w Świętokrzyskim Parku Narodowym