Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Drodzy Turyści! Sprzedaż biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego on-line ponownie uruchomiona. Zapraszamy na stronę https://www.swietokrzyskipn.org.pl/kup-bilet/ – tam w kilku prostych krokach można szybko i sprawnie dokonać zakupu biletów wstępu do ŚPN. Zapraszamy do korzystania z tej opcji zakupu. Bilety należy zachować do kontroli.

Boże Narodzenie 2022

Gwiazda Świe­ci­ła gwiaz­da na nie­bie, Srebr­na i sta­ro­świec­ka, Świe­ci­ła wi­gi­lij­nie, Każ­dy zna ją od dziec­ka. Zwi­sa­ły z niej z wy­so­ka Dłu­gie, błysz­czą­ce pro­mie­nie, A każ­dy pro­mień to było Jed­no świą­tecz­ne ży­cze­nie. I przy­szli – nie ma­go­wie, Już tro­chę po­sta­rza­li – Lecz wiej­scy ko­lęd­ni­cy, Zwy­czaj­ni chłop­cy mali. Chwy­ci­li za pro­mie­nie, Jak w dzwon­ni­cy za sznu­ry, Aże­by ślicz­na gwiaz­da Nie ucie­kła do góry. Chwy­ci­li w garść pro­mie­nie, Trzy­ma­ją z ca­łej siły. I te­raz w tym rzecz cała,… Czytaj dalej Boże Narodzenie 2022