20 lat Dyrektywy siedliskowej

W 2012 r. obchodzone jest 20-lecie istnienia Dyrektywy siedliskowej, która stanowi podstawowy dokument prawny unijnej ochrony przyrody – zarówno gatunkowej jak i obszarowej. Dyrektywa ta w połączeniu z Dyrektywą ptasią tworzą filary sieci Natura 2000 w krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa siedliskowa reguluje zasady ochrony zwierząt, roślin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów Natura 2000.

Dyrektywa siedliskowa – Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory razem z Dyrektywą ptasiąDyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa – wyznaczają obszary Natura 2000, będące najmłodszą formą ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 r. w Polsce w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Polska jest jednym z 5 krajów członkowskich, w którym odbędą się główne uroczystości 20-lecia, a polskim ambasadorem przyrody będzie obszar Natura 2000 Ujście Warty PLC080001.

Z tej okazji 1 czerwca 2012 r. we wsi Słońsk odbędzie się „Piknik z Naturą”, edukacyjna impreza plenerowa dla dzieci i młodzieży, nauczycieli z podopiecznymi, rodzin i wszystkich zainteresowanych tym co dzieje się w polskiej ochronie przyrody.

Jednocześnie w siedzibie Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie odbędzie się spotkanie oraz briefing prasowy zaproszonych specjalnie na obchody gości – przedstawicieli Komisji Europejskiej, polskiego oraz niemieckiego resortu środowiska, samorządów i ekologicznych organizacji pozarządowych. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wspólne układanie „żywego” logo Natury 2000 przez zaproszonych gości i młodzież biorącą udział w pikniku w Słońsku.

O Naturze 2000 w Polsce  – http://natura2000.gdos.gov.pl/

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska