2008 Rok Żaby

Rok 2008 został ogłoszony przez światowe organizacje zajmujące się ochroną przyrody „Rokiem Żaby”. Akcja ta ma zwrócić uwagę na zagrożenie płazów na świecie i zaakcentować konieczność ochrony tych zwierząt oraz siedlisk ich życia. Na Ziemi żyje około 5900 gatunków płazów, z tego ponad 30% gatunków zagrożonych jest wymarciem. W Polsce występuje 18 gatunków płazów ( tj. 31% płazów Europy) i wszystkie objęte są ochroną prawną. W Świętokrzyskim Parku Narodowym i jego otulinie żyje 14 gatunków płazów. Są to:

Płazy ogoniaste
Traszka grzebieniasta
Traszka górska
Traszka zwyczajnaPłazy bezogonowe
Kumak nizinny
Grzebiuszka ziemna
Rzekotka drzewna
Ropucha szara
Ropucha zielona
Ropucha paskówka
Żaba jeziorkowa
Żaba śmieszka
Żaba wodna
Żaba trawna
Żaba moczarowa

W związku z tym, że rok 2008 został ogłoszony Rokiem Żaby w budynku administracji Parku w Bodzentynie, zorganizowano niewielką wystawę „Płazy Świętokrzyskiego Parku Narodowego” Przedstawiano w niej zdjęcia wszystkich płazów, jakie możemy spotkać w Świętokrzyskim Parku Narodowym, omówiono zagrożenia na jakie są narażone są płazy oraz znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka. Zapraszamy !

Zrób sobie żabę z okazji Roku Żaby. Tutaj opis jak zrobić żabę origami.