III edycja konkursu edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”

Świętokrzyski Park Narodowy już po raz trzeci zorganizował konkurs edukacyjny „Puszcza Jodłowa” dla szkół zlokalizowanych w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Uczestniczące w nim szkoły podstawowe to szkoły współpracujące stale z Parkiem od kilku lat. Współpraca ta polega głównie na uczestnictwie w zajęciach prowadzonych zgodnie z Programem Edukacji Środowiskowej ŚPN jak również w organizowanych wraz szkołami pogadankach, prelekcjach oraz konkursach.

W tegorocznej edycji konkursu, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2009 roku uczestniczyło
13 szkół biorących udział w Programie Edukacji Środowiskowej ŚPN. Każda ze szkół reprezentowana była przez czteroosobową drużynę. W skład drużyn wchodzili uczniowie klas piątych i szóstych, byli to uczniowie, którzy w poprzednich miesiącach uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Park.

Podsumowując tegoroczną edycję konkursu należy nadmienić, iż poziom merytoryczny, jaki zaprezentowali uczestnicy poszczególnych drużyn był bardzo wysoki. Pozytywne nastawienie i atmosfera zdrowej rywalizacji zapewniła wszystkim wspaniałą zabawę. Cała impreza zakończyła się oczywiście rozdaniem nagród i dyplomów oraz ogniskiem z tradycyjną kiełbaską.

Nagrody w tym roku wygrali uczniowie reprezentujący następujące szkoły:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Grabkowie

II miejsce: Szkoła Podstawowa w Jeziorku

III miejsce: Szkoła Podstawowa w Bodzentynie

Marcin Sikorski

Fotoreportaż z rajdu „Puszcza Jodłowa”

Punkty kontrolne na trasie rajdu.

Przy ognisku w oczekiwaniu na wyniki

Ogłoszenie wyników III Rajdu Edukacyjnego „Puszcza Jodłowa”