Centrum Informacji Natura 2000 – projekt Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie od października 2012 r. realizuje projekt pn. „Misja Natura”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt powstał z myślą o zwiększeniu świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz poprawie jakości wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski. Jednym z działań projektu jest utworzenie Centrum Informacji Natura 2000 (CIN). Celem CIN-u jest zapewnienie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000. Pełni rolę edukacyjną, informacyjną, doradczą oraz konsultacyjną.  Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.misjanatura.fwie.pl

Małgorzata Ossowska

Centrum Informacji Natura 2000