Ćwiczenia obronne pk. „Łysogóry 2009” w Świętokrzyskim Parku Narodowym

W dniach 16 – 18 czerwca 2009 roku w Świętokrzyskim Parku Narodowym przeprowadzone zostało ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Łysogóry 2009” na temat: „Podwyższanie gotowości obronnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego w sytuacji wprowadzenia stanu gotowości obronnej państwa czasu kryzysu”.

Ćwiczenie prowadził Dyrektor Parku dr Stanisław HURUK. W ćwiczeniu udział wzięli: dyrekcja, kierownicza kadra, pracownicy wyznaczeni do pełnienia stałego dyżuru oraz pracownicy zaangażowani w realizację zadań obronnych Parku.
W ćwiczeniu – w roli obserwatorów – uczestniczyli także: oficerowie Biura Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Środowiska, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie, Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie i przedstawiciel Domu Zakonnego Ojców Oblatów Maryi Niepokalanej w Świętym Krzyżu oraz dyrektorzy pozostałych parków narodowych wraz z pracownikami prowadzącymi sprawy obronne.

Głównym celem ćwiczenia było nabycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia kompleksowej oceny złożonych problemów natury polityczno – militarnej oraz doskonalenie nawyków w zakresie sprawnego i zgodnego z procedurą wypełniania obowiązków wynikających z uruchamiania zadań obronnych.

Ćwiczenie zostało bardzo wysoko ocenione przez Dyrektora Biura Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Środowiska płk mgr inż. Krzysztofa SZYDERSKIEGO, Podkreślił on, że ćwiczenie obronne pk. „Łysogóry 2009” jednoznacznie wykazało prawidłowość, słuszność i celowość przyjętych rozwiązań organizacyjnych w zakresie kierowania wykonywaniem zadań obronnych i funkcjonowania Parku w sytuacjach kryzysowych, stwierdzając jednocześnie, że Świętokrzyski Park Narodowy jest w pełni gotowy do realizacji przydzielonych zadań obronnych.

płk dypl. rez. Zbigniew Glina