Dane przestrzenne ŚPN dostępne dla każdego

SIPW związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Świętokrzyskim Parkiem Narodowym a Województwem Świętokrzyskim dotyczącym współdziałania w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ) na stronie http://sip.e-swietokrzyskie.pl/ zostały udostępnione dane przestrzenne Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dane te to np.:  granice Parku, granice otuliny, zbiorowiska rzeczywiste, dane dotyczące infrastruktury turystycznej, obiekty kulturowe, rodzaje ochrony, typy siedliskowe lasu, granice obwodów ochronnych.

Zapraszamy do korzystania.