Dzień Pszczół – 7 sierpnia 2015

Świętokrzyski Park Narodowy serdecznie zaprasza mieszkańców i turystów na Ogólnopolski Wielki Dzień Pszczół 7 sierpnia 2015 (piątek) godz. 9. 00– 16.00. Święta Katarzyna – przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego (szlak na Łysicę)

W programie:

  • warsztaty budowania „domków” dla pszczołowatych
  • warsztaty plastyczne – recykling twórczy – dla najmłodszych
  • gry i konkursy z nagrodami.

Pięć Zasad Przyjaciela Pszczół:

  1. Nie wypalam traw i liści
  2. Sadzę rośliny rodzime i unikam inwazyjnych
  3. Pozostawiam w swoim otoczeniu miejsca półdzikie
  4. Używam nawozów naturalnych
  5. Pomagam tworzyć gniazda dla pszczołowatych

Zostań Przyjacielem Pszczół

W Polsce żyje ok. 460 gatunków pszczół, gdzie ok. 80 % stanowią pszczoły samotnice. Podstawa wyodrębnienia wśród owadów błonkoskrzydłych narodziny pszczołowatych jest daleko posunięty związek z kwiatami. Objawia się przystosowanie budowy ciała do zbioru i przenoszenia nektaru i pyłku oraz uzależnienie życia od pokarmu kwiatowego. Pszczoły samotnice to nieżądlące pszczoły, nie agresywne, prowadzą samotny tryb życia. Część gatunków zakłada swoje gniazda w opuszczonych chodnikach wydrążonych przez inne owady, w martwym drewnie, w porzuconych gniazdach innych dziko żyjących pszczół, dachach krytych słoną lub w pustych łodygach roślin. Duża grupa pszczół samotnic zakłada swoje gniazda w ziemi. Samica zakłada osobne gniazdo lub kilka obok siebie, do którego zbiera pyłek. Następnie składa do każdej komórki jajeczko. Młode larwy po wyjściu z jaj zjadają stopniowo zapas zgromadzonego tam pyłku i rosną. Przeczekują zimę, przepoczwarczają się i następnego roku wiosną wychodzą na zewnątrz. Pszczoły samotnice nie produkują miodu, ale zapylają wiele roślin uprawnych i dziko rosnących. Razem z innymi owadami pszczoły te współtworzą zespól aktywnych zapylaczy.

Są obok nas …. lecz są coraz rzadsze

Występują niemal wszędzie – także w naszych ogrodach lub naszych domach wykorzystując małe otwory w ścianach i w elementach drewnianych. Pszczoły samotnice chętnie wprowadzają się do specjalnie przygotowanych domków, które możemy samodzielnie skonstruować. W Polsce występuje wiele gatunków pszczół samotnic. Najbardziej pospolite to: murarka, nożycówka, miesierka czy wałczatka.

Małgorzata Ossowska