Dzień Ziemi 2008 – 27.04.2008

W dniu 27.04.2008 na Polach Mokotowskich w Warszawie odbyła się coroczna impreza „Dzień Ziemi 2008”. W imprezie uczestniczyli pracownicy wszystkie parków narodowych, parków krajobrazowych Mazowsza, Lasów Państwowych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji rządowych i samorządowych oraz pozarządowych organizacji. Tegoroczna impreza odbyła się pod hasłem „Klimat w potrzebie„. Każdy z Parków Narodowych przedstawił we własny sposób (zdjęcia, makiety) problematykę związaną z tematem przewodnim spotkania. Natomiast organizatorzy na 23 kartach pocztowych (widokówkach) zawarli informacje o klimacie każdego z parków narodowych oraz zdjęcie obrazujące zjawiska atmosferyczne lub klimatyczne związane z danym Parkiem. Dzieci i młodzież po zebraniu wszystkich kart w nagrodę dostawała obwolutę z informacją o współczesnych zagrożeniach klimatu Ziemi. Taki sposób skumulowania wiadomości w grze edukacyjnej zmusza do przemyśleń, a w konsekwencji do zmiany sposobów życia.

Na stoisku Świętokrzyskiego Parku Narodowego przedstawiliśmy na fotografiach cztery pory roku w naszym Parku , gołoborze oraz restytucję bobra na terenie Parku.

W prezentacji stoiska z dużym zaangażowaniem pomagali nam wolontariusze koleżanki Magda Dolatowska, Monika Sadkowska oraz koledzy Jacek Mróz i Karol Dudziński uczniowie VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, którym serdecznie dziękujemy za pomoc.


Małgorzata Ossowska