Dzień Ziemi 2009

Jak co roku odbył się 26 kwietnia 2009 roku  „Dzień Ziemi 2009” na Polach Mokotowskich w Warszawie. Tegoroczna cała impreza, w której uczestniczą parki narodowe, parki krajobrazowe, lasy państwowe, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i inni,  przebiegała pod hasłem „Z energią chrońmy klimat”. Prezentacja Parków Narodowych dotyczyła zagadnienia „Przemiany energii w przyrodzie”.  Każdy z parków narodowych przedstawił we oryginalny sposób (zdjęcia, makiety, prezentacje) problematykę związaną z tematem przewodnim spotkania. Na stoisku Świętokrzyskiego Parku Narodowego zaprezentowaliśmy na banerze zagadnienie  „Starzenie się gór”, gdzie zobrazowano ostatnie 155 mln lat historii Gór Świętokrzyskich.
W tym roku organizatorzy przygotowali dla zwiedzających krzyżówkę do rozwiązania. Na kolejne hasła w krzyżówce trzeba było szukać odpowiedzi w jednym z 23 stoisk „parkowych”. Taki sposób uczestniczenia w grze edukacyjnej wymagał aktywności oraz zapoznania się z chronioną przyrodą każdego polskiego parku narodowego.
W prezentacji stoiska z dużym zaangażowaniem pomagali nam wolontariusze koleżanki Ania Mojżeszek, Marta Gałan, Ania Domaniewska oraz Paulina Domańska,  uczennice VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Warszawie. Serdecznie dziękujemy za pomoc.

Małgorzata Ossowska