Film z wilkami w Świętokrzyskim Parku Narodowym

Fotopułapka  uchwyciła wilki na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wilki zostały zarejestrowane 15 kwietnia 2019. Zwierzęta te stanowią ważną część polskiej przyrody, przyrody parku. Jako drapieżniki, na co dzień dbają, aby w lesie panował ład i równowaga. To zwierzęta bardzo inteligentne i niezwykle opiekuńcze w stosunku do swojej rodziny. Wilcza rodzina (wataha) to grupa osobników posiadająca swoistą hierarchię. Każdy osobnik ma w niej swoje miejsce, a wszystkich łączą silne więzi. Ich populacja w Polsce się odradza i na terenie naszego kraju  żyje około 2000 wilków.  Aktualnie w Polsce jest chronionym, ale przed laty był tępiony. Pomimo, iż wilki w zatłoczonych polskich lasach narażone są na ciągły kontakt z człowiekiem, niewiele jest bezpośrednich spotkań z tymi zwierzętami. Świadczy to o tym, że drapieżniki unikają naszej obecności i nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Największym zagrożeniem dla wilka jest kłusownictwo  wypadki drogowe i utrata naturalnych siedlisk. To problemy, które zagrażają wilkom każdego dnia. Ograniczenie ich naturalnych terenów prowadzi jednak do konfliktów, za które winą trudno obarczać wilki.

Wilk nie jest zagrożeniem dla człowieka, lecz człowiek dla wilka.

Małgorzata Ossowska