Fundusze norweskie i EOG na rzecz edukacji ekologicznej

16 września 2015 r. odbędzie się konferencja „Razem ku Zielonej Przyszłości- fundusze norweskie i EOG  na rzecz edukacji ekologicznej”. Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań oraz wymiana doświadczeń pomiędzy beneficjentami a instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy EOG i norweskich. Konferencja odbędzie się we Wrocławiu (Hotel HP Park Plaza) w godz. 9-17.

Konferencja będzie podzielona na trzy bloki tematyczne:

  • nowatorskie metody edukacji
  • edukacja ekologiczna w terenie
  • edukacja ekologiczna skierowana do określonych grup odbiorców.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie http://wydarzenia-fundusze.mos.gov.pl/

Zachęcamy także do wzięcia udziału w konferencji.

Katarzyna Durzyńska (MŚ)