I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych

loga

W dniach 25-27 września 2009 roku odbyło się I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych nt. „Edukacja w parkach narodowych – dokąd zmierzamy, rola ośrodków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji”. Spotkanie to realizowane jest w ramach projektu: „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Organizatorem tego wydarzenia była Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i Woliński Park Narodowy, który gościł pracowników z innych Parków w swoim ośrodku na Białej Górze. W sympozjum udział wzięli także zaproszeni goście z Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarządu Okręgowego Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie i Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem spotkania było przedstawienie działalności edukacyjnej w poszczególnych Parkach Narodowych, zarówno osiągnięć, sukcesów, jak i różnorodnych problemów. Uczestnicy poznawali specyfikę edukacji w poszczególnych Parkach Narodowych poprzez referaty i prezentacje pracowników edukacji oraz liczne dyskusje prowadzone na forum jak i w kuluarach. Oryginalną metodykę, nowe i atrakcyjne formy przekazu wiedzy mogliśmy podziwiać na sesjach terenowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej nadleśnictwa Kliniska,  na wystawach interaktywnych doświadczeń „EUREKA” w Szczecinie oraz na warsztatach archeologii doświadczalnej w Wolinie, na terenie skansenu „Centrum Słowian i Wikingów”. Spotkanie zakończyło się dyskusją podsumowującą, obfitującą w wiele ciekawych wniosków.

Arkadiusz Adamczyk