I spotkanie informacyjne dotyczące planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

Pierwsze spotkanie informacyjnego dla lokalnych zarządców terenów i grup interesów w ramach prac nad projektem planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH260002 odbyło się w dniu 8 listopada 2012 r. w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

W ramach spotkania zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  1. Prezentacja dotycząca Parku (omówienie historii, funkcjonowania, podstawowe informacje o parku) – (Dr Lech Buchholz-przedstawiciel parku)

  2. Omówienie podstaw formalnych sporządzania planu ochrony dla Parków Narodowych, omówienie problematyki obszarów Natura 2000 (Przedstawiciel wykonawcy: Maciej Szczygielski)

  3. Omówienie zakresu prac w ramach wykonania projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033 (Przedstawiciele wykonawcy: Jacek Klusek, Alojzy Przemyski, Wojciech Nowicki, Małgorzata Strzyż )

  4. Omówienie aktualnego zaawansowania wykonania projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033 na lata 2013-2033 (Przedstawiciel wykonawcy: Jacek Klusek)

  5. Uspołecznienie procesu sporządzania projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033, formy współpracy i warsztaty (Przedstawiciel wykonawcy: Maciej Szczygielski)

Ważną częścią spotkania były dyskusje poświęcone identyfikacji potencjalnych problemów związanych z ochroną Parku. Na zakończenie wśród uczestników spotkania przeprowadzono ankietę dotyczącej problematyki związanej z wykonaniem projektu planu ochrony ŚPN z zakresem planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033 i jego skutkami. W warsztatach wzięło w nim udział 56 osób.

Do pobrania:

Protokół ze I spotkania informacyjnego dla lokalnej społeczności w dniu 8.11.2012

Prezentacje ze spotkanie dotyczącego planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000:.

Świętokrzyski Park Narodowy – Lech Buchholz [PDF 14MB]

Projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego – zakres operatów tematycznych – Jacek Klusek

Operat planowania przestrzennego – Małgorzata Strzyż

Operat ochrony walorów krajobrazowych – Małgorzata Strzyż

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Maciej Szczygielski

Szata roślinna Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Alojzy Przemyski

Zakresy prac wybranych operatów – Wojciech Nowicki

Uspołecznienie procesu sporządzania planu ochrony – Maciej Szczygielski