I Szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

loga

W dniu 13 listopada 2009 roku odbyło się szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku. Było to pierwsze z przewidzianego cyklu 8 szkoleń. Temat szkolenia : Siedliska z załącznika I Dyrektywy siedliskowej – występowanie w Świętokrzyskim Parku Narodowym – rozpoznawanie, metody inwentaryzacji i ochrony” prowadzony był przez dr Alojzego Przemyskiego. Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza odbyła się w siedzibie dyrekcji Parku w Bodzentynie. W formie prezentacji przedstawiono ogólne informacje i zagadnienia związane z siecią Natura 2000 oraz charakterystykę siedlisk „naturowych” występujących w ŚPN. Część druga szkolenia odbyła się na terenie obwodów ochronnych Podgórze oraz Święta Katarzyna, gdzie uczestnicy praktycznie zapoznali się omawianymi siedliskami i metodami oraz problemami ich ochrony. Szkolenie w którym wzięło udział 35 pracowników zakończyło się ciepłym posiłkiem w siedzibie ŚPN w Bodzentynie.

Szkolenie organizowała Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Świętokrzyski Park Narodowy w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

M. Ossowska