Sprawozdanie z III spotkania informacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

loga-plan-ochrony

Trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033,  odbyło się 29 października 2013 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Tematem kolejnego spotkania była strategia ochrony walorów Parku i obszaru Natura 2000. Omówiono również zagrożenia zachowania celów ochrony Parku i obszaru Natura 2000 Łysogóry. Zagadnienia przedstawiono w formie prezentacji w dwóch blokach. Pierwszy poświęcony Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu.

  1. Zagrożenia ochrony walorów Świętokrzyskiego Parku Narodowemu (Maciej Szczygielski)
  2. Koncepcja ochrony zasobów przyrodniczych i walorów kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowemu (Maciej Szczygielski)

Drugi blok omawiał zagadnienia związane z ochroną i zagrożeniami obszaru Natura 2000 Łysogóry

  1. Cele ochrony i zagrożenia utrzymania botanicznych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Łysogóry (Alojzy Przemyski)
  2. Cele ochrony i zagrożenia utrzymania faunistycznych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Łysogóry (Mariusz Gwardjan)

Ważną częścią spotkania była dyskusja , która głównie skoncentrowała się na pytania związanych z uszczegółowieniem  informacji przedstawionych podczas prezentacji. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie  9.00 i zakończyło o 15.30. Wzięło w nim udział  53  osoby.
Do pobrania Protokół z III spotkania informacyjnego w dniu 29.10.2013
Prezentacje ze spotkania:

  1. Zagrożenia ochrony walorów Świętokrzyskiego Parku Narodowemu – Maciej Szczygielski [3,6MB]
  2. Koncepcja ochrony zasobów przyrodniczych i walorów kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowemu – Maciej Szczygielski [4,4MB]
  3. Cele ochrony i zagrożenia utrzymania botanicznych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Łysogóry – Alojzy Przemyski [4,7MB]
  4. Cele ochrony i zagrożenia utrzymania faunistycznych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Łysogóry (Mariusz Gwardjan) [1,2MB]