Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego 30 stycznia 2015 r.

W dniu 30 stycznia 2015 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Pierwszym punktem posiedzenia Rady było wręczenie nominacji Ministra Środowiska przez Dyrektora ŚPN poszczególnym jej członkom. Kolejnym punktem było wybranie prezydium Rady. Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. Jerzy Borowski, zastępcą przewodniczącego dr hab. Szymon Orzechowski. W trakcie posiedzenia zostały przedstawione i omówienie zagadnienia związane z zadaniami ochronnym na rok 2015. Członkowie Rady zapoznali się także z projektem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku. Dyskutowane i głosowane były uwagi zgłoszone dotychczas podczas konsultacji społecznych ogłoszonych w związku z przygotowywanym planem ochrony.

Nowi członkowie Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego zostali powołani Zarządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014. Kadencja Rady trwa do grudnia 2019 roku.

Małgorzata Ossowska