Informacja o podpisaniu umów z WFOŚiGW w Kielcach

14 kwietnia 2014 r. Świętokrzyski Park Narodowy podpisał dwie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Umowę nr 42/14 na dofinansowanie zadania: „Uzupełnienie bazy dydaktycznej poprzez wykonanie trzech ścieżek edukacyjnych na Łysej Górze i Łysicy”.

Całkowity koszt tego zadania wynosi 26 300 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 13 150 zł brutto.

Umowę nr 43/14 na dofinansowanie zadania: „Zakup plotera tnącego do druku tablic edukacyjnych oraz informacyjnych i ostrzegawczych na szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych oraz na obszarach narażonych na antropopresję Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

Całkowity koszt tego zadania wynosi 23 289,52 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 20 960,57 zł brutto.

Agata Czeplina-Miernik