Informacja o podpisaniu umów z WFOŚiGW w Kielcach

WFOŚiGW

20 marca 2014 r. Świętokrzyski Park Narodowy podpisał trzy umowy z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Umowę nr 17/14, , na dofinansowanie zadania „Zakup brakujących numerów czasopism ekologicznych oraz rozbudowa księgozbioru poprzez zakup książek z dziedziny ekologii w Świętokrzyskim Parku Narodowym”.

Całkowity koszt tego zadania wynosi 6.000,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 5.400,00 zł brutto.

W ramach zadania Świętokrzyski Park Narodowy zakupi brakujące komplety 11 tytułów czasopism prenumerowanych w bibliotece Parku oraz uzupełni księgozbiór kupując książki z dziedziny ekologii. Publikacje te będą bezpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym osobom w bibliotece Parku.

Umowę nr 18/14 na dofinansowanie zadania „Prenumerata czasopism ekologicznych do biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego na rok 2014”.

Całkowity koszt zadania wynosi 2.000,00 zł brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych, czyli 1.800,00 zł brutto.

W ramach zadania Świętokrzyski Park Narodowy zakupi prenumeratę 10 kompletów tytułów czasopism prenumerowanych w bibliotece Parku. Czasopisma te będą bezpłatnie udostępnione wszystkim zainteresowanym osobom w bibliotece Parku.

Umowę nr 19/14 o dofinansowaniu zadania pt: „Druk wydawnictw edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. Wartość całego zadania to 35 000 brutto, dofinansowanie z WFOŚiGW to 90% kosztów kwalifikowanych czyli 31 500 brutto.

W ramach zadania Świętokrzyski Park Narodowy wyda osiem tytułów (folderów i przewodników edukacyjnych) w nakładzie 45 000 sztuk. Dodatkowo zostanie zakupionych 10 stojaków na broszury. Wydawnictwa będą rozdawane bezpłatnie do szkół, placówek kulturalnych oraz osób zainteresowanych

Sylwia Poznańska, Arkadiusz Adamczyk