Informacja o podpisaniu umowy 14/14 z WFOŚiGW w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy informuje, że w dniu 5.03.2014 r., podpisał umowę 14/14 o dofinansowanie zadania pt: „Zakup nagród na konkursy edukacyjne organizowane w ramach programu edukacyjnego Świętokrzyskiego Parku Narodowego” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Wartość całego zadania to 15 000 brutto, dofinansowanie z WFOŚ i GW to 90% kosztów kwalifikowanych czyli 13 500 brutto.

W ramach zadania Świętokrzyski Park Narodowy przeprowadzi konkursy edukacyjne dla szkół współpracujących z ŚPN (z terenów gmin sąsiadujących z Parkiem) m.in. konkursy plastyczne dla klas I-III, cieszący się niezmienną popularnością konkurs w formie rajdu edukacyjnego dla klas  V i VI SP oraz konkurs na prezentację multimedialna dla klas I i II Gimnazjum. W tym roku atrakcyjne nagrody czekają nie tylko na uczniów ale również dla szkół. Konkursy zostaną ogłoszone i rozstrzygnięte jesienią. Już dziś zapraszamy do udziału w zajęciach i przyszłych konkursach.

Arkadiusz Adamczyk