IV etap konkurs fotograficznego – Ocalić od zapomnienia – Jesień

Uroczyste zakończenie konkursu fotograficznego Ocalić od zapomnienia. Gmina Bodzentyn w czterech porach roku (ludzie, przyroda, zabytki)

W sobotę 16 lutego 2013 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Bodzentynie odbyło się zakończenie konkursu fotograficznego, który trwał rok i składał się z czterech etapów. Jego organizatorami byli: Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Radny Okregu Leśna-Siekierno Andrzej Dębicki, Proboszcz Parafii Bodzentyn ks. dr Leszek Sikorski, Szkoła Podstawowa w Leśnej.

W uroczystości uczestniczyli uczniowie biorący udział w konkursie. Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn reprezentowali Sekretarz Adela Gołębiowska-Kołodziejska, radni Leszek Wnętrzak i Andrzej Dębicki. Przybyli Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Ks. Dziekan Proboszcz Parafii Bodzentyn dr Leszek Sikorski, Radny Powiatu Kieleckiego Dariusz Skiba, przedstawiciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego Marcin Sikorski, archeolog dr Szymon Orzechowski,  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie Ewa Orzechowska i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej Anna Szafraniec, nauczyciele miejscowych szkół, mieszkańcy.

W pierwszej części głos zabrali honorowi goście. Artysta fotografik Paweł Pierściński, organizator ruchu fotograficznego pejzażystów polskich, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, autor wielu wystaw w Polsce i poza granicami kraju mówił o swojej twórczości zainspirowanej ziemią  świętokrzyską. Prelekcji towarzyszył pokaz prac artysty.

Artysta fotografik Andrzej Borys Prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików wspominał swoje pierwsze spotkania z fotografią w czasach szkolnych i chwile, kiedy fotografia stała się jego pasją i zawodem. Głos zabrała również Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Stanisława Zacharko wyrażając uznanie dla uczestników konkursu i zachęcając do dalszej aktywności w tym kierunku. Z kolei Ks. Proboszcz dr Leszek Sikorski podkreślił rolę fotografii jako sztuki uczącej wrażliwości i dostrzegania człowieka.

Następnie dr hab. Urszula Oettingen – Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna dokonała podsumowania konkursu, w którym wzięło udział 33 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Bodzentyn. Na cały konkurs wpłynęło 500 fotografii, najwięcej w kategorii przyroda. Z tego nagrodzono i wyróżniono około 100 prac. Można je oglądać na wystawie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Bodzentynie.

Uroczyste zakończenie konkursu połączono z rozstrzygnięciem czwartego etapu – jesień. Dyplomami i nagrodami uhonorowano zwycięzców tego etapu. Potem wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. Odrębnymi dyplomami i albumami przekazanymi przez Wojewodę Świętokrzyską wyróżniono uczniów, którzy brali udział w czterech etapach konkursu. Byli to: Matylda Miernik, Kinga Piwko, Julia Skrzeczyna, Dominika Jasińska, Anna Lasota, Kamil Niziołek, Maciej Wojtyna, Marcin Hajduk.

Przedstawiciel Świętokrzyskiego Parku Narodowego Marcin Sikorski wręczył dyplomy oraz albumy za najlepsze fotografie w kategorii przyroda. Otrzymali je Marcin Hajduk i Dominika Jasińska. W imieniu Starosty Powiatu Kieleckiego upominki dla dwóch najmłodszych uczestniczek konkursu Oliwii Sobieraj i Gabrieli Skrzeczyny wręczył radny powiatu Dariusz Skiba.

Fotografik Paweł Pierściński przekazał publikacje podsumowujące jego dorobek artystyczny wraz z płytą zawierającą kilkaset zdjęć. Tą nagrodą zostały wyróżnione osoby, których fotografie nawiązywały do Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Otrzymały je Anna Lasota, Dominika Jasińska, Matylda Miernik. Również artysta Andrzej Borys ofiarował autorskie albumy uczniom, których zdjęcia zajęły najwyższe miejsca w kategorii ludzie i zabytki. Uhonorowani zostali: Kinga Piwko, Julia Skrzeczyna, Kamil Niziołek, Maciej Wojtyna.

Prezes Kieleckiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki dr Piotr Rosiński przekazał nagrodę za najlepszą fotografię w kategorii zabytki („Sieradowska Góra – Pamięci Żeromskiego”). Laureatem został Maciej Wojtyna. Poseł Maria Zuba zapowiedziała przyznanie wyróżnienia dla Macieja Wojtyny za pracę w kategorii ludzie („Przed ścianą”). Kilka dni później przekazała na jego ręce zbiór poezji Jana Gajzlera związanego z ziemią świętokrzyską.

Następnie artysta fotografik Antoni Myśliwiec i dr Piotr Rosiński omówili prace nagrodzone i wyróżnione w etapie jesień.

Uczestnikom konkursu najwięcej problemów sprawiało wykonywanie zdjęć w kategorii zabytki. W związku z tym Jury podjęło decyzję o rozpoczęciu kolejnego konkursu: Zabytki w krajobrazie kulturowym gminy Bodzentyn. Przygotowaniem do niego będą warsztaty fotograficzne. Pierwsze spotkanie, dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza dra Leszka Sikorskiego,  odbędzie się w kwietniu w kościele parafialnym w Bodzentynie. Tu specjaliści będą uczyć jak fotografować wnętrza, detale architektoniczne i tzw. zabytki ruchome stanowiące wyposażenie kościoła. Już teraz zapraszamy.

Konkurs był skierowany do uczniów i wyrażam nadzieję, że spełnił rolę dydaktyczną, wychowawczą, poznawczą, przybliżył piękno naszej małej Ojczyzny. Przyczynił się do promocji gminy Bodzentyn i regionu świętokrzyskiego.

W imieniu organizatorów pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli w realizacji konkursu. Dziękuję instytucjom (Związek Polskich Artystów Fotografików, Biuro Wystaw Artystycznych, Stowarzyszenie Historyków Sztuki), które objęły patronat nad konkursem; sponsorom, w tym Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego; członkom Jury – autorytetom w sztuce fotografii, ochrony zabytków i historii regionu świętokrzyskiego. Słowa podziękowania kieruję do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, a zwłaszcza Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Bodzentynie Danuty Skrzeczyny za pomoc w podsumowaniu czterech etapów konkursu.

Przede wszystkim dziękuję uczestnikom – autorom prac i zachęcam do dalszej twórczości w sferze poznawania świata poprzez fotografię.
Po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs fotograficzny – etap jesień pracami konkursowymi, Jury w składzie:
Antoni Myśliwiec – przewodniczący jury; artysta fotografik, członek Związku Polskich Artystów  Fotografików – Okręg Świętokrzyski
dr Piotr Rosiński – historyk sztuki, prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział Kielecki
ks. dr Leszek Sikorski – proboszcz parafii Bodzentyn
Andrzej Dębicki – radny okręgu Leśna-Siekierno w gm. Bodzentyn
dr hab. Urszula Oettingen – sekretarz jury; historyk, prezes Stowarzyszenia Siekierno  Nasza Ojczyzna
podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:

W kategorii wiekowej – uczniowie szkół podstawowych                                                          

Kategoria ludzie

1 miejsce – Kamil Niziołek, „Królowa śniegu”
2 miejsce – Matylda Miernik, „Szkolny spacer”
Do omówienia – Julia Skrzeczyna „Droga przez jesień”

Kategoria przyroda

1 miejsce ex aequo – Matylda Miernik, Bez tytułu (jabłonka)
–  Kamil Niziołek – „Ja też chciałbym usiąść”
2 miejsce – Marcin Hajduk, „Ktoś tu był”
3 miejsce – Kamil Niziołek, „Jeszcze się trzymamy”
Wyróżnienie –  Matylda Miernik, Bez tytułu (pole za drutami)

Kategoria zabytki

Nie przyznano miejsc

W kategorii wiekowej – uczniowie gimnazjów

Kategoria ludzie

1 miejsce  – Dominika Jasińska, „Jesień”
2 miejsce – Maciej Wojtyna, „Przed ścianą”
Wyróżnienie – Kinga Piwko, „Jesienny spacer”

Kategoria przyroda

1 miejsce – Dominika Jasińska, „W pełnym blasku”
2 miejsce ex aequo – Kinga Piwko, „Iść ciągle iść w stronę słońca”
– Dominika Jasińska, „Nie mamy czasu do stracenia”
3 miejsce – Dominika Jasińska „Fala”
Do omówienia: Dominika Jasińska, „Wrześniowa Wenus”

Kategoria zabytki

1 miejsce – Maciej Wojtyna, „Sieradowska Góra – Pamięci Żeromskiego”
Do omówienia: Anna Lasota, „Kościół we Wzdole w szarych barwach jesieni”
Kinga Piwko, Bez tytułu (rzeźba na cmentarzu)
Oprócz wymienionych wyżej uczniów w konkursie wziął również udział Filip Wojtyna.

dr hab. Urszula Oettingen
Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna