IV Europejski Tydzień Leśny

W dniach 9-13 października pod hasłem „Lasy nasze wspólne dobro” odbędzie się w Warszawie Wspólna Sesja Sesji Komitetu do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego EKG ONZ oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO LAS2017. Najważniejszym wydarzeniem będzie spotkanie ministrów odpowiedzialnych za lasy regionu paneuropejskiego.

Sesji towarzyszyć będą obchody IV Europejskiego Tygodnia Leśnego. Europejski Tydzień Leśny obchodzony od 2008 r., stwarza okazję do dyskusji na temat leśnictwa i sektora leśnego, a także jest unikatowym forum do promocji zrównoważonej gospodarki leśnej.

W ramach obchodów Lasy Państwowe zapraszają na zajęcia edukacyjne skierowane przede wszystkim dla młodzieży licealnej.

Będą one jednak miały charakter otwarty i wszyscy chętni będą mile widziani. W dziesięciu nadleśnictwach sąsiadujących z dużymi miastami, uczestnikom przybliżone zostaną zagadnienia związane z rolą lasów w obiegu dwutlenku węgla i łagodzeniu zmian klimatycznych w kontekście postanowień Porozumienia Paryskiego z 2015 r.

więcej informacji na stronie www.lasy.gov.pl/pl/informacje/wydarzenia/iv-europejski-tydzien-lesny  oraz www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/en/