IV Konkurs Wiedzy Leśnej – finał

W dniu 29 marca 2017 roku odbył się finał IV Konkursu Wiedzy Leśnej. Konkurs zorganizowany został przez Technikum Leśne w Zagnańsku wraz z Nadleśnictwem Zagnańsk i Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, a patronat nad konkursem objął dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – dr inż. Andrzej Matysiak.

Po eliminacjach szkolnych na rozstrzygnięcie konkursu przyjechało 27 finalistów z 9 szkół.
W tym roku wprowadzono temat przewodni  – grzyby w środowisku leśnym. Tak jak w poprzednich latach finaliści rozpoczęli pisemnym testem z wiedzy o lesie, gatunkach leśnych i oczywiście o znaczeniu grzybów w środowisku leśnym. Nad całością czuwały pani Iwona Szostek z Nadleśnictwa Zagnańsk i pani Paulina Kozłowska ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wyłoniono pięciu finalistów, którzy przeszli do części praktycznej. W tym roku rozpoznawali gatunki owadów, nasiona drzew, drzewa po korze i pędach. Dodatkowym zadaniem było określenie wieku drzewa na podstawie przyrostów rocznych. Do rozpoznania pojawiły się również sprzęty leśne, między innymi świder Presslera i relaskop.

Kiedy finaliści zmagali się z zadaniami praktycznymi konkursu, reszta uczniów zwiedzała szkolną sokolarnię, a potem udała się na ćwiczenia w posługiwaniu się kluczem dychotomicznym na przykładzie kilku gatunków owadów. Tę część zajęć przeprowadzili nasi uczniowie. Nauczyciele w tym czasie wysłuchali interesującego wykładu pani Pauliny Kozłowskiej (Świętokrzyski Park Narodowy).

Po zakończeniu części praktycznej jury wskazało zwycięzców:

I miejsce zdobyła Wiktoria Brot, II miejsce Kinga Błońska,  a III Dawid Lewosiński. Wyróżnione w konkursie zostały również Kinga Błońska i Joanna Cieślak.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, ale drobnymi upominkami zostali uhonorowani wszyscy uczniowie biorący udział w finale oraz wszyscy nauczyciele, którzy ciężką pracą wspierali swoich uczniów.

Wręczenie nagród obyło się podczas uroczystej gali,  na której uczniowie technikum zaprezentowali swoje zainteresowania i specyfikę szkoły leśnej.  Nagrody wręczyły p. Agata Czeplina-Miernik – Zastępca Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, pani Anna Kowalska – dyrektor Technikum Leśnego w Zagnańsku, p. Iwona Szostek – przedstawiciel Nadleśnictwa Zagnańsk oraz p. Przemysław Baran – organizator konkursu.

Na zakończenie spotkania pani Anna Kowalska gratulowała laureatom i finalistom Konkursu Wiedzy Leśnej, podkreślając, jak cenne jest budowanie świadomości ekologicznej wśród młodzieży.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud, gratulujemy ogromnej wiedzy i zapraszamy za rok.