IV szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 27 lipca 2010 roku odbyło się  czwarte szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku.  Było to kolejne szkolenie w ramach przewidzianych w projekcie 8 szkoleń. Tematem szkolenia był: „Problem wzmożonego występowania kambio- i foliofagów w ekosystemach leśnych objętych ochroną prawną oraz aktualnie proponowane i wdrażane kierunki postępowania”. Prowadzącym był prof. dr hab. Jerzy Gutowski – pracownik naukowy Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. Podobnie jak wcześniejsze szkolenie, składało się ono z części kameralnej i terenowej. Część kameralna odbyła się w siedzibie dyrekcji Parku w Bodzentynie.

W formie prezentacji przedstawiono problematykę masowych pojawów owadów i ich skutków w różnych obiektach chronionych oraz wpływu wzmożonych pojawów na dynamikę lasu oraz różnorodność biologiczna.  W drugiej części zajęć kameralnych w formie dyskusji omówiono  problem różnic w ocenie wzmożonych pojawów owadów na terenach objętych ochroną i w lasach gospodarczych. W części końcowej zaprezentowano okazy wybranych gatunków owadów i ich żerowiska. Druga część szkolenia odbyła się w terenie, w Obwodzie Ochronnym Klonów. Szkolenie, w którym wzięło udział ponad 30 pracowników Parku, zakończyło się ciepłym posiłkiem w siedzibie Parku w Bodzentynie.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Świętokrzyski Park Narodowy w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Małgorzata Ossowska