Kilka słów o samotniku

Samotnik (Tringa ochropus) to jeden z niewielu ptaków występujących w Świętokrzyskim Parku Narodowym, który związany jest z wodą – korzysta z fragmentów lasów z rozlewiskami utworzonymi wskutek działalności bobrów. Jako jedyny z brodźców gniazduje na drzewach w starych gniazdach innych ptaków, najczęściej drozdów. Samica składa 4 jaja, a pisklęta są zagniazdownikami – wkrótce po wykluciu opuszczają gniazdo wyskakując z niego, od pierwszych dni potrafią pływać i pobierać samodzielnie pokarm. Maskujące ubarwienie piskląt to strategia obronna – kiedy pozostają nieruchome niemal nie sposób je zauważyć. Tuż po wylęgu piskląt samica opuszcza rodzinę i opiekę nad młodymi sprawuje tylko samiec. Samotniki są wędrowne – przylatują w marcu, a przelot jesienny trwa od lipca do października choć coraz częściej spotyka się ptaki zimujące nad nie zamarzającymi wodami.

Paweł Szczepaniak

Samotnik - ptak dorosły, fot. P.SzczepaniakSamotnik - piskle, fot. P.Szczepaniak