Kodeks Dobrych Praktyk – Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia

Zapraszamy do zapoznania się z Kodeksem Dobrych Praktyk – Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia przygotowanym przez Generalną Dyrekcję Ochronę Środowiska. Autorzy mają nadzieję, że znajdzie on szerokie zastosowanie, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie przenikania roślin gatunków obcych z ogrodów i terenów zieleni do dzikiej przyrody.

Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia. Kodeks Dobrych Praktyk w Ogrodnictwie

Więcej na stronie http://kdpo.gdos.gov.pl

GDOS_kdpo_plakat