Konferencja w Świętokrzyskim Parku Narodowym: Jodła (Abies alba) – 40 lat po regresie, stan wiedzy, perspektywy i potrzeby badawcze.

 W dniach 29-30 czerwca 2017 Świętokrzyski Park Narodowy przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu zorganizował konferencję pod tytułem:  Jodła (Abies alba) – 40 lat po regresie, stan wiedzy, perspektywy i potrzeby badawcze. W konferencji uczestniczyli pracownicy parków narodowych, lasów państwowych oraz naukowcy z różnych ośrodków badawczych oraz uczelni. W pierwszym dniu spotkania zaprezentowana następujące referaty:

 • Zmiany zagospodarowania drzewostanów jodłowych w XX i XXI wieku – Andrzej Matysiak – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu
 • Rola jodły w dynamice zbiorowisk leśnych środkowej Europy – regresja, ekspansja, zmiana ról? – Jerzy Szwagrzyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Zakład Bioróżnorodności Leśnej
 • Pochodzenie jodły w Polsce na podstawie badań chloroplastowego i mitochondrialnego DNA – Monika Litkowiec, Andrzej Lewandowski – Instytut Dendrologii PAN w Kórniku
 • Zasięg jodły pospolitej w Polsce w świetle najnowszych badań – Dorota Dobrowolska – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Zakład Ekologii Lasu
 • Zróżnicowanie siedliskowe Abietetum polonicum w okręgu świętokrzyskim jako przesłanka do weryfikacji systemu klasyfikacji jedlin – Michał Orzechowski, Daniel Kutera – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
 • Przestrzenno-siedliskowe zróżnicowanie jedlin w Świętokrzyskim Parku Narodowym – Stanisław Drozdowski, Kamil Bielak, Michał Orzechowski, Wiktor Tracz, Wojciech Kędziora – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
 • Wpływ wielkości luki na wzrost i liczebność odnowienia naturalnego drzewostanów jodłowo-bukowych w Świętokrzyskim Parku Narodowym – Piotr Wrzesiński – Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych
 • Zmiany tempa wydzielania się posuszu jodłowego w latach 2008-2016 w obszarze ochrony czynnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego – Lech Buchholz, Paulina Sikora, Małgorzata Ossowska – Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
 • Zamierające i martwe jodły jako siedlisko rzadkich i zagrożonych gatunków chrząszczy – Lech Buchholz, Małgorzata Ossowska – Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie
 • Zagrożenia drzewostanów jodłowych – Marek Kamola – Zespół Ochrony Lasu w Radomiu
 • Kształtowanie złożonej struktury drzewostanów jodłowych w świetle strategii życiowej jodły – Stanisław Drozdowski, Kamil Bielak – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny
 • Wykorzystanie dźwięku w badaniach stopnia deprecjacji pni jodły – problem mokrej twardzieli – Michał Orzechowski – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny

 

W drugim dniu konferencji odbyła się sesja terenowa w lasach Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictwa Łagów. Uczestnicy mogli zapoznać się w terenie z   drzewostanami jodłowymi o różnej historii ich kształtowania się oraz różnych (realizowanych w przeszłości i aktualnie) sposobach ochrony, na obszarach ochrony  ścisłej i czynnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Uczestnicy konferencji obejrzeli również  lasy Nadleśnictwa Łagów, w miejscu utrzymującego się od dłuższego czasu ogniska gradacyjnego zwójek jodłowych.

Małgorzata Ossowska