Konkurs – czerwiec 2019

Co to za ptak? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Konkurs - czerwiec 2019 - fot. P. Szczepaniak

Na zdjęciu zagadce w miesiącu czerwcu zamieściliśmy zdjęcie włochatki Aegolius funereus. Jest to stosunkowo mała sowa, wielkością zbliżona do małego gołębia. Włochatka to bardzo nieliczny w Polsce gatunek sowy. Jej jest  stosunkowo wolny, dość prosty, z silnymi uderzeniami skrzydeł i krótkim ślizgiem. Woli przesiadywać we wnętrzu korony drzewa aniżeli na jego szczycie. Polowanie urządza nocą, z zasiadki, siedząc na wysokości ok. 5 m,. Włochatka podczas polowania polega głównie na słuchu. Odgłos poruszającej się myszy może usłyszeć z odległości nawet 60 m! W Polsce występuje na obszarach górskich i na północnym-wschodzie, zawsze w starych borach iglastych, najczęściej świerkowych. Zajmuje dziuple po dzięciole czarnym lub w skrzynkach lęgowych o specjalnej konstrukcji. Samica w celu ochrony lęgu przed drapieżnikiem (np. kuną) zasłania otwór dziupli głową i dziupla staje się mniej widoczna. Głównym pokarmem są nornikowate (ok. 90% diety), w mniejszym stopniu poluje na myszy i drobne ptaki, w tym pisklęta. Gatunek objęty ochroną gatunkową ścisłą. Strefa ochronna od gniazda: całoroczna – obszar w promieniu do 50 m. Gatunek umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze.

Laureatem konkursu w miesiącu czerwcu został Tomasz Wydra. Gratulujemy!