Konkurs – czerwiec 2020

Jak nazywa się chrząszcz na zdjęciu?

Konkurs - czerwiec 2020

W miesiącu czerwcu  na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy chrząszcza z rodziny sprężykowatych – ponęc krzyżownik (Selatosomus cruciatus). Jego pokrywy są żółto-brązowe, znajduje się na nich czarny rysunek, w kształcie odwróconego do góry nogami krzyża i dwie dodatkowe, czarne, podłużne plamy; jedna z lewej strony krzyża, druga z prawej. W Polsce spotykany jest sporadycznie. Zamieszkuje obszary nizinne, podgórza i szerokie doliny górskie. Występuje w jasnych lasach liściastych i mieszanych oraz na terenach przylegających, omija jednak tereny bagniste i torfowiska. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i są spotykane na pniach dębów i buków, na listowiu drzew liściastych, na roślinach zielnych pod drzewami oraz na kwiatach baldaszkowatych. Larwy rozwijają się w wilgotnej glebie pod osłoną drzew. Ciekawostką jest to, że podobnie jak wiele innych sprężyków, kiedy znajdzie się na plecach, bez przeszkód potrafi podskoczyć do góry, dzięki specjalnemu mechanizmowi między przedpleczem a śródpiersiem, przy okazji czego słychać charakterystyczne „kliknięcie,” albo „pstryknięcie”

 

Laureatem konkursu w miesiącu maju została Helena Wielgus. Gratulujemy!