Konkurs fotograficznym Ministerstwa Środowiska – „Różnorodność biologiczna to życie”

Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Różnorodność biologiczna to życie”. Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi we wszystkich ekosystemach oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią.. Wszyscy jesteśmy jej częścią!

Kategorie konkursowe:

„Niewidoczne” – zdjęcia ukazujące zdarzenie, epizod z życia, fragment historii, która wydarzyła się w świecie zwierząt.

„Jaskrawe” – zdjęcia ukazujące różnorodność i bogactwo polskiej przyrody, krajobrazów, form, procesów w niej zachodzących.

„Niezwykłe” – zdjęcia ukazujące różnorodność świata roślin, gatunków, ich  niezwykłość, oryginalność.

„Zagrożone” – zdjęcia ukazujące zagrożenie i wpływ człowieka na różnorodność biologiczną.

Zdjęcia należy przesłać w terminie do 31 marca 2010 r. na adres:

Departament Edukacji Ekologicznej

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

Więcej informacji na: http://www.mos.gov.pl/2010_konkursy

Arkadiusz Adamczyk