Konkurs – grudzień 2020

Jaki  gatunek drzewa jest na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską

Konkurs - grudzień 2020

W miesiącu grudniu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy klon jawor (Acer pseudoplatanus L.). Jest  to rodzime drzewo liściaste z rodziny klonowatych. W stanie dzikim drzewo to występuje w środkowej i południowej części Europy, aż po Kaukaz i w Azji Mniejszej. Klon jawor nie występuje w północno – wschodniej części kraju. jest gatunkiem związanym z górami i wyżynami. Żyje zwykle około 200 lat. Kwitnie w maju, czasem czerwcu. Pień jest pokryty łuszczącą się płatami korą, szaro-brązową. Drewno jaworowe nie jest trwałe, ale podlega łatwej obróbce. Jest wykorzystywane w meblarstwie. Niegdyś z jaworowego drzewa wyrabiano gęśle i trombity. Dziś służy także do wyrobu skrzypiec. Owoce klonu zwyczajnego (tzw. noski) mają skrzydełka rozwarte pod kątem 120 stopni, u klonu jawora – 60 stopni. Klon jawor na zdjęciu rośnie w Świętokrzyskim Park Narodowym.

Laureatem konkursu w miesiącu grudniu została Anna Urgacz. Gratulujemy!