Konkurs – listopad 2014

Jaki to ptak? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

fot. P. Szczepaniak

W miesiącu listopadzie na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy sikorę modrą zwaną modraszką. Aktualna nazwa łacińska brzmi Cyanistes caeruleus. Gatunek niewielkiego, osiadłego (niektóre populacje wędrowne) ptaka z rodziny sikor. W Polsce liczny ptak lęgowy na całym niżowym obszarze kraju. Szacuje się zagęszczenie na 2-5 par na 10 ha (a w żyznych łęgach nawet do 10 par). Większość populacji zimuje (zwłaszcza na zachodzie kraju), ale część osobników odlatuje do południowej Francji (na ich miejsce przybywają ptaki z Półwyspu Skandynawskiego). Przeloty w marcu-kwietniu i wrześniu-październiku. Nazwa gatunkowa „caeruleus” pochodzi z łaciny. Oznacza barwę niebieską i takiego koloru jest czapeczka na głowie dorosłych przedstawicieli tego gatunku. Do tej barwy nawiązuje również jej polska nazwa – „sikora modra”. Druga nazwa, „modraszka” jest po prostu zdrobnieniem od „sikory modrej”. Samo słowo „sikora”, pochodzi natomiast ze staropolskiego słowa „sikor„, oznaczającego zator na cieku wodnym. Nazwa rodzaju, do którego niegdyś zaliczano modraszkę – Parus – pochodzi od łacińskich słów parvus – mały i mus – mysz (mała mysz) i oznacza małego, szybko poruszającego się ptaka. Stąd niemiecka nazwa sikor – meise – również nawiązująca do myszy.

Laureatem konkursu w miesiącu listopadzie została Honorata Krupa z Zamościa.  Sponsorem nagrody  jest Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba. 

Gratulujemy !