Konkurs – listopad 2023

Jak nazywają się zwierzęta na zdjęciu? Wskaż tylko prawidłowe odpowiedzi.

  1. Jeleń
  2. Kuna
  3. Tchórz
  4. Sarna
  5. Łoś
  6. Dzik
  7. Daniel
  8. Borsuk
  9. Bóbr

Konkurs - listopad 2023

W miesiącu listopadzie prawidłową odpowiedzią w pytaniu konkursowym były odpowiedzi D. sarna i H. borsuk.
Jako pierwsza, prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe, udzieliła pani Emilia Walczak. Gratulujemy!