Konkurs – maj 2015

Co to za owad? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

fot. P. Szczepaniak i L. Buchholz

W miesiącu maju na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy zgniotka cynobrowego  (Cucujus cinaberinus). Jest to gatunek będący reliktem lasów naturalnych, zagrożony przez gospodarkę leśną. Zasiedla drzewa martwe (w pierwszych latach po zamarciu, wywróceniu się lub złamaniu) albo będące w ostatnim stadium zamierania, przede wszystkim stare, o dużej średnicy. Obecne w lasach gospodarczych drzewa takie występują w niedostatecznych ilościach, w związku z ich systematycznym usuwaniem jako wartościowego surowca drzewnego. Zamieszkuje różne gatunki drzew liściastych i iglastych. Larwy żerują w warstwie gnijącego łyka pod korą. Zarówno larwy jak i owady dorosłe (imago) odżywiają się rozłożonym łykiem, oraz mogą być drapieżnikami larw i poczwarek innych owadów podkorowych. Gatunek całym swoim cyklem rozwojowym i morfologią przystosowany do życia pod korą; świadczy o tym m.in. silnie grzbietobrzusznie spłaszczone ciało, zarówno larw, jak i owadów dorosłych. Polska nazwa rodzajowa gatunku pochodzi właśnie od silnie spłaszczonego ciała. Zgniotek cynobrowy jest gatunkiem objętym ochroną ścisłą w Polsce. Chroniony jest również w prawie europejskim i jest wymieniony w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej UE.

Laureatem konkursu w miesiącu maju został Maciej Pęksa z Ostrowa Mazowiecka. Gratulujemy!!!