Konkurs maj – 2016

Gdzie w Świętokrzyskim Parku Narodowym znajduje się ten pomnik i kim była osoba której jest poświęcony? W miesiącu maju tym razem zagadka ze znajomości terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

fot. P. Kozłowska

W miesiącu maju zdjęcie-zagadka przedstawiało pomnik znajdujący  się na szczycie Chełmowej Góry przy czarnym szlaku w Świętokrzyskim Parku Narodowym.  Upamiętnia on profesora Mariana Raciborskiego, botanika i pioniera ruchu ochrony przyrody w Polsce. W 1963 r. w związku z setną rocznicą urodzin profesora Mariana Raciborskiego z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego ufundowano ku jego czci pomnik na Górze Chełmowej. Jego uroczystego odsłonięcia dokonano przy okazji sesji naukowej PTL zorganizowanej 22 września tego roku. Zaszczyt ten przypadł prof. Edmundowi Massalskiemu – przewodniczącemu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Przyrody i Komisji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na pomniku wykonanym wg projektu inż. arch. Barbary Borsa-Zielińskiej w formie bryły czerwonego piaskowca, został wyryty napis: „Prof. Marianowi Raciborskiemu wielkiemu Przyrodnikowi- Badaczowi Modrzewia Polskiego w 100 Rocznicę Urodzin – Polskie Towarzystwo Leśne, Wrzesień 1963 r”. W uroczystości wzięli udział: prof. Władysław Szafer, prof. Janina Jentys-Szaferowa, dr Tadeusz Szczęsny – dyrektor Zarządu Ochrony Przyrody, członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego z prezesem prof. Franciszkiem Krzesikiem na czele, pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz miejscowa społeczność.

Laureatem konkursu w miesiącu maju została Anna Keller. Gratulujemy! !