Konkurs – maj 2019

Czyj to kwiat? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu maju zamieściliśmy klon zwyczajny, klon pospolity (Acer platanoides L.). Występuje naturalnie w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz Kaukazie. W Polsce jest najpospolitszy z krajowych gatunków swego rodzaju. Jest drzewem zrzucającym liście na zimę. Często sadzony w parkach i ogrodach ze względu na ciekawy pokrój oraz  tolerancję na ubogie podłoże i zanieczyszczenia środowiska.

Laureatem konkursu w miesiącu maju  została Karolina Kantorska. Gratulujemy!