Konkurs – maj 2022

Jak nazywają się ptaki na filmie?
Proszę podać nazwę polską i łacińską.

W miesiącu maju zaprezentowaliśmy w pytaniu konkursowym Kruka Corvus corax.

Zarówno Corvus, jak i corax to łacińskie słowa oznaczające kruka. Ptak ten jest największym
i najcięższym ptakiem śpiewającym. Bogactwo jego głosów jest zadziwiające, a każda para ma swój specyficzny repertuar. Niegdyś kruki były tępione, jednakże od lat 30. ubiegłego wieku obserwuje się stopniowy wzrost ich liczebności. Gniazda tych ptaków są duże i solidne, znajdują się w szczytowej partii korony wysokiego drzewa. Samica składa od 4 do 6 jaj w odstępach ok. 2-dniowych już w połowie marca. Wysiadywanie trwa 21-23 dni, a młode kruczki opuszczają gniazdo po 40 dniach. Do jesieni przebywają blisko rodziców, następnie łączą się w stada z innymi nielęgowymi krukami i koczują w poszukiwaniu zasobnych  żerowisk. Źródło: „Ptaki Polski Encyklopedia ilustrowana” Andrzej G. Kruszewicz.

Określenie „biały kruk” oznacza unikalną pozycję, rzadkość występującą w pojedynczych egzemplarzach lub człowieka indywidualistę, który wyróżnia się stylem życia lub zachowaniem wobec otoczenia.

Jako pierwsza, prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, udzieliła Pani Barbara Kiryjczuk. Gratulujemy!