Konkurs – marzec 2018

Jak się nazywa ptak na zdjęciu? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu marcu przedstawiono siniaka (Columba oenas). Jest to średniej wielkości gołąb, przypominający wyglądem niektóre gołębie miejskie. Cecha charakterystyczna są dwa krótkie czarne paski na wewnętrznej części skrzydeł Prowadzi skryty tryb życia. Na wiosnę swą obecność w lesie zdradza monotonnym gruchaniem i lotami tokowymi z uniesionymi skrzydłami. Żyje w starych lasach liściastych i mieszanych, ze starymi drzewami. Spotykany także w starych parkach i zadrzewieniach. Gniazduje w dziuplach naturalnych lub wykutych przez dzięcioła czarnego w starych drzewach. Gatunek chroniony, zagrożony utratą siedlisk lęgowych w wyniku wycinania starych drzewostanów.

Laureatem konkursu w miesiącu marcu 2018 został Michał Trzuskowski. Gratulujemy!