Konkurs – marzec 2021

Co to jest? Proszę podać nazwę polską i łacińs

W miesiącu marcu na zdjęciu-zagadce zaprezentowaliśmy leszczynę (Corylus avellana) – kwiat żeński. Leszczyna pospolita występuje w stanie dzikim w całej Polsce, często jako najwyższe piętro podszytu w lasach. Leszczyna jest krzewem jednopiennym o kwiatach męskich zebranych w kotki zgrupowane po 2-4, kwiaty żeńskie rozwijają się na krótkopędach w pąkach, tak, że w czasie kwitnienia na zewnątrz widoczne są tylko czerwone znamiona. Kwitnie bardzo wcześnie (od lutego do kwietnia) w zależności od warunków atmosferycznych. Kwiaty męskie pylą bardzo obficie na żółto. W lesie spełnia ważną rolę biocenotyczną, ocienia glebę i zasila ją obficie w dobrze rozkładającą się ściółkę. Daje schronienie ptakom i dostarcza smacznych owoców. Nasiona zawierają do 60% tłuszczu i 18% białka.

Laureatem konkursu w miesiącu marcu została Anna Iwaniak. Gratulujemy!