Konkurs – październik 2019

Jakie zwierzę trochę niewyraźnie uchwyciła fotopułapka w Parku? Proszę podać nazwę polską i łacińską.

Na zdjęciu zagadce w miesiącu wrześniu zamieściliśmy zdjęcie borsuka (Meles meles) Jest to największy w Polsce przedstawicielem rodziny łasicowatych. Występuje w całym kraju, ale nielicznie. Żyje głównie w lasach lasy, lecz także zamieszkuje także niewielkie laski otoczone łąkami, sadami i polami. Borsuki prowadzą skryty, nocny tryb życia. Żyją najczęściej w grupach rodzinnych składających się z pary rodzicielskiej oraz ich młodych (razem 4-5 osobników), choć zdarzają się też osobniki samotne. Żyją w rozległych norach, o kilku wejściach oraz otworach wentylacyjnych, składających się z komór sypialnych połączonych siecią korytarzy. Nory borsuków wykorzystywane są też przez inne drapieżniki, np. lisy, jenoty, a odpowiednio powiększone również przez wilki. Borsuki to czyściochy. Okolice nor utrzymują w największej czystości, po czym można je odróżnić od „zaśmieconych” domostw lisów. Pozostawiają odchody w specjalnych latrynach. O zmierzchu borsuki ostrożnie wychodzą z nory, i po obowiązkowej kilkuminutowej toalecie, każdy udaje się na ulubione żerowisko. Zimą borsuki zapadają w sen zimowy, wcześniej jednak zbierają suche liście, trawę, mech i znoszą do nory, by odpowiednio wymościć komory sypialne oraz zabezpieczyć wejścia.

Laureatem konkursu w miesiącu październiku  został Paweł Wójcik. Gratulujemy!